Omwille van de COVID-19 maatregelen konden wij in 2020 nog geen enkel event laten doorgaan

20-06-2020

Midzomerwandeling + BBQ
GEANNULEERD omwille van Covid-19